Ubevisst dualisme eller helhetlig virkelighetsforståelse?

Dualisme og forestillngskraft

Vår forestillingskraft virker inn på mange plan.

I noen åndelige filosofier kommer vi innom begrepet dualitet, der det hevdes at vi her på jorden bare må godta at vi lever i en dual bevissthetstilstand og kan ingen ting gjøre med det i det jordiske liv eller i den såkalte fysiske tilstands bevissthet. Hva betyr egentlig dette i praksis?

Definisjonen på dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelse, f.eks. riktig og galt, godt og ondt, høyt og lavt, varmt og kalt.

Noen filosofier og religioner forsøker å forklare kropp og sjel som dualitet og uforenelig, dette mener jeg er en forklaring som setter folk på villspor, selv om det tilsynelatende for noen kan fortone seg slik.

Dualitet kan ses som to sider som tiltrekker hverandre eller frastøter hverandre, avhengig av hvilken retning spenningen går, som en magnet med pluss og minus sider. Den ene siden påvirkes av sitt motstykke på avstand som en usynlig kraft, etter nogen lunde samme prinsipper som gravitasjonskraften og magnetisme. Den ene siden av dualiteten påvirker den andre og omvendt.

Disse usynlige kreftene som er rundt oss kan påvirke våre valg på en ubevisst måte, noe som kan slå ut både positivt og negativt avhengig av hvor vi står i vår livsprosess. Er vi ikke klar hva dualitet innebærer i praksis, vil fenomenet føre til at man blir konfrontert/rammet av andres forestillinger uten å være klar det. Det kan lett bli ”offer- og overgriperroller” slik dualisme opptrer i det ubevisste kaos.

Jeg har erfart og lært at kropp og sjel i en naturlig tilstand skal være ett. Ser vi oss som kropp, sinn og sjel er er sinnet «dataprogrammet» som bestemmer på hvilket nivå vi mennesker skal fungere innenfor de kroppslige og sjelelige begrensningene vi har gitt til en hver tid og sted. I kroppen er det sjelen som med ulik styrke kan skape spenninger mellom oss mennesker i ulike dualitetskonstellasjoner.

Dem som ikke er sjelen og/eller sjelens vekselvirkning bevisst og de forhold som dualiteten kan skape, vil risikere å gjøre en rekke ubevisste valg som de verken er herre over eller forstår. Man risikerer å bli et motstykke i en tankegang som fører til en uønsket rolle eller hendelsesforløp i livet. Man lever således i en illusjon hvor det kjempes store kamper mot noe som aldri vil la seg nedkjempe.

Lever vi ubevist og i frykt risikerer vi å skape hendelser i våre egne liv som er svært uønsket, siden alle våre forestillinger skaper spenninger som fører til at vi tiltrekker oss vårt motstykke. Er man for eksempel kommet i en offerrolle vil man i et repeterende mønster bli utsatt for overgripere. Vi kan ikke kjempe oss ut av slike mønstre, med mindre vi endrer vår forestillinger om oss selv og forstår muligheten til å endre vår individuelle virkelighet. Måten å komme seg ut av dette på er å bruke teknikker som omprogrammerer sinnet vårt til en mer ønsket rolle. Vi kan faktisk møysommelig jobbe oss ut av en ubevisst dualisme til enhetlig virkelighetsforståelse.

Når vi jobber med å bevisstgjøre oss selv og sjelens innvirkning i våre liv. Kan vi bevege oss fra en ubevisst dualisme til en enhetstankegang, og når vi kommer dit vil vi se at dualiteten finnes og hvordan vi kan forholde oss til dette optimalt i forhold til ønsket resultater i livet. Det vi ikke kan gjøre noe med er det lurt å akseptere og heller lære oss å leve med på en måte som gjør at vi kan forholde oss til det uten å bli offer. Etter hvert som vi rydder opp i oss selv kan vi få dualitetskreftene til komme i harmonisk virkning, slik at disse kreftene ikke opptrer på en måte som skaper konflikt, men heller får kreftene til å danse i et ønsket dualitetsforløp. Vi kan komme til helhetlig virkelighetsforståelse der dualiteten er sammenkoblet slik vi velger å ha det, ved å skape det hele i ulike ønskede dualitetsvekselvirkninger. I en åndelig oppvåkning og gjennom innsikten som da trer frem i prosessen, kan vi leve bevisst, hvor man kan velge bort å opptre i et smertefullt og håpløst dualitetskaos.

Jeg har selv erfart hvor ille det kan bli når man understøtter sine forestillinger på frykt, og senere motsatt, at det går an å snu på dette. (Se egen artikkel om valg mellom frykt og kjærlighet her.)

Når vi vet om dette. Ser vi at problemet med de fleste religionene, er forestillingen om at Gud lever i dualitet med djevelen. Der djevelen skal nedkjempes – troende er på Guds lag og vantroe på djevelens. Med en slik forestilling skaper religionen krig og konflikt, noe vi er vitne til hver dag. Hvis religionene skal skape fred og harmoni må de føre sine tilhengere til selvstendig tenkende enhetsbevissthet, ikke det motsatte som dessverre pågår i stort, den dag i dag.

Vi kan endre vårt verdensbilde og komme oss ut av dualitetskonstellasjoner som ikke tjener oss lengre. Etter min oppfatning som er bygd på egen erfaring, er dette veien til et mer intelligent samfunn som kan leve i fred og harmoni.

Her har jeg skrevet er en forenklet forklaring. Likevel håper jeg dette vil kunne sette flere på sporet av at det er mulig å gjøre endringer som kan føre oss et bedre liv for mange.

Jan-Magne Sørensen ©
06.05.2014

Dette innlegget ble publisert i Artikler, Nyheter. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.