Foredrag

Jan-Magne Sørensen

Bildet er tatt på Bofellesskapsseminaret i Stavnager. Jan-Magne Sørensen holder foredraget "Fra larve til sommerfugl"

Kurs- og foredragsholder Jan-Magne Sørensen har siden 2003 holdt over 500 kurs og foredrag. Han har inspirert mange mennesker med sin begeistring, sterke historier og evne til å fortelle. Jan-Magne har en rekke ganger vært omtalt og intervjuet i aviser, magasiner, radio og på lokal-TV.  Han har blitt leid inn i lag, organisasjoner, bedrifter, kommuner og helsevesenet.

Her nevnes noen av foredragstemaene som har vært. Snu problemene til muligheter. Bruk aggresjon positivt. Psykose som utviklingsvei. Ekstrem motivasjon. Fra larve til sommerfugl. Tankens kraft. Psykisk helse i sjamanistisk perspektiv. Kan psykose og schizofreni være noe annet enn hva mange tror?

Bestill foredrag fra kontaktskjema..

Referanser.

Det er stengt for kommentarer.