Om Jan-Magne Sørensen

Jan-Magne Sørensen holder foredrag under Amaliedagene 2012

Fotograf: May-Sylvi Nilsen - august 2012

Jan-Magne Sørensen har siden høsten 2004 jobbet som sjaman, healer, livscoach, kurs- og foredragsholder. Siden starten har han til sammen holdt over 400 kurs, foredrag og samlinger. Han har vært en sentral og aktiv person i etableringen av Kropp Sinn Sjel senteret i Halden, som åpnet 20.mai 2006, hvor han driver sin praksis. Høsten 2007 lanserte han Realiseringsskolen, som er et kursopplegg for mennesker som vil lære sjamanhealing og utvikle seg selv. Jan-Magne var initiativtager og sentral i etableringen av organisasjonen Hvite Ørn som er en bruker- og interesseorganisasjon innen psykisk helse. Jan-Magne har siden starten vært leder i Hvite Ørn. Jan-Magne er også representant for Hvite Ørns medlemmer i Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid i Halden og Brukerforum i Sykehuset Østfold divisjon psykisk helsevern. Jan-Magne har også blitt valgt til å sitte i styringsgruppen for organisasjonsutviklingsprosjektet SØ 2015 ”Rett pasient til rett sted og rett tid” i forbindelse med utviklingen av det nye sykehuset på Kalnes i Østfold.

Jan-Magne er utdannet tømrer og kjemiingeniør. Han har drevet egen næringsvirksomhet største delen av sitt yrkesaktive liv med unntak av en tid som skiftingeniør i prosessindustrien og senere faglærer på byggfaglinja. Han har i fem år vært trener for friidrettsungdom både i Halden IL og Borg IL. Jan-Magne har også selv vært aktiv innen friidrett og deltatt i flere Norges mesterskap. Han har under sin karriere tatt bronsemedalje i NM i tikamp og innehar fremdeles Østfoldrekorden i høyde uten tilløp.

Hvordan ble han healer?
Dette er en lang historie som vi her må gjøre kort. Han har hele sitt liv vært en søkende person som innimellom har opplevd paranormale ting. Hele oppveksten har han hatt en lengsel etter noe han ikke riktig forsto. Var det noe han mistet tidlig i barndommen eller var det bare en irrasjonelle følelser? Etter å ha jobbet noen år som tømrer følte han at han ikke fikk brukt sitt potensial og ønsket å ta høyere utdanning. Han avviklet byggefirmaet og dro til Australia og var der i 5 måneder i et forsøk på å finne seg selv. Der fikk han sansen for det enkle liv og vekket større interesse for å finne et yrke som drar i retning av positiv global utvikling med spesielt tanke på natur- og miljøvern. For å engasjere seg på en god måte innen miljøvern trengte han grunnleggende vitenskapelige kunnskaper og startet på ingeniørskole i Göteborg. På slutten av studiet fikk han flere åndelige åpenbaringer. Som senere utviklet seg til paranoid psykose. Oppvåkningen gikk først over i forvirring og senere paranoid psykose som endte med innleggelse på psykiatrisk sykehus. Desverre så ble ikke den åndelige forvirringen mindre på sykehuset. Det som reddet ham var at han husket de sterke åndelige åpenbaringene som for ham var umulig å fornekte, likevel manglet det noe for å kunne leve anstendig i denne nye vissheten.

Den første innleggelsen fant sted i 1994. Deretter ble det flere vanskelige år med tvangsmedisinering og politiinnleggelser. Behandlingen det offentlige ga ham førte ikke til helbredelse, snarere forverring. Han forstod for alvor høsten 1998 at han måtte gjøre jobben selv. Han leste om ernæring, psykologi og lære om sjelen. Han forsto at skal han klare å stå i sin egen kraft og bevissthet måtte han aktivt drive egenterapi. Utfallet var at han har vært fri fra psykofarmaka siden påsken 1999. Veien for han var ikke å unngå flere psykoser men å jobbe seg igjennom. Han jobbet seg igjennom 8 dramatiske bevissthetsutfordringer som psykiaterne ville ha definert som psykose. Ved å jobbe seg igjennom ble psykosene helbredelsesprosser og førte til en konstant utvidet personlig bevissthet. Dette har dreid seg om å vekke til live og balansere nye evner. Jan-Magne sier at psykoseopplevelsene har vært det samme som ekstasereisene sjamanene hadde i urkulturen slik religionshistorikeren Mircea Eliade har beskrivelser av i boken ”Sjamanisme – Henrykkelsens og ekstasens eldgamle kunst”. For Jan-Magne har psykosene vært læring, prøvelser og innvielse til sjamanbevisstheten. Kort fortalt, slik ble han sjaman og healer.

Jan-Magne har i samarbeid med Randi Lien forfattet og kladdet ferdig sin bok om sin egen livs- og helbredelsesvei. Boken vil trolig bli utgitt i slutten 2011. Tenkt boktittel er ”Fra larve til sommerfugl – psykose som utviklingsvei.”

Jan-Magne forteller:
Jeg velger å fortelle min livshistorie fordi jeg vet at dette kan hjelpe mange. Det er ikke sånn at jeg hverken er bedre eller opphøyd over andre. Jeg har bare lært meg noe som er litt annerledes enn det som er vanlig i dagens samfunn. Derfor setter meg likeverdig med alle uansett utdannelse, yrke, tittel og tilhørighet.  Jeg er ikke religiøs. Jeg er en erfarer som er i kontakt med sjelen. Jeg tilhører ingen trosretning fordi min åndelighet erfares her og nå. Jeg har funnet flere verktøy for å utnytte mine indre ressurser. Noen verktøy har jeg fått av andre mens andre verktøy har jeg utviklet selv. Jeg har gått på kurs hos noen healere og sjamaner. Jeg har lest mye om coaching, healing og sjamanisme, mens det viktigste jeg har lært er ved erfaring og ved å gå lidelsesveien selv. Dette er overens med det som i noen kulturer ble omtalt om sjamanene som sårede healere. Mange sjamaner har vært rammet av lidelser som er ansett som uhelbredelige, kroniske eller dødelige. De har funnet kraften og med den helbredet seg selv og i den erfaringen fått nye evner og visdommen en sjaman må inneha.

Jeg føler at livet selv har vært min viktigste lærer. Det har handlet om å lytte til intuisjonen og forstå hvilke ideer som er nyttige eller ikke.  Jeg har også møtt mine ikke fysiske hjelpere og fått nyttig veiledning derfra. Under min viktigste prøvelse kom det en ”ikke fysisk” menneskeskikkelse til meg som ga meg avgjørende viten som var essensiell for at jeg skulle overkomme en helt umenneskelig prøvelse. Jeg har i dette fått merke kraften fra det å være overbevisst kontra det motsatte. Jeg har fått erfare at tankene mine ikke nødvendigvis bare er inne i mitt hode. Jeg har forstått at vi mennesker er mer enn biologi-mekaniske roboter. Vi er også åndelige vesener med sjel. Vi er både kropp, sinn og sjel. Med denne visshet utnytter jeg sjelens visdom og egenskaper til å hjelpe meg selv og andre.

Jeg har ingen formell utdannelse i livscoaching, men vet at jeg ved mine livserfaringer har den beste og hardeste utdanning et menneske kan tåle på feltet. Det finnes ingen høyskole eller universitetsutdannelse som leverer erfaringene jeg har hatt. Dette faget kan, etter min mening, kun forstås fullt ut ved erfaring. Jeg har ti år med psykoseerfaring og egenterapi samtidig som jeg hver dag jobber med å utvikle meg videre. Vi kan riktignok få verktøy fra andre men må bruke dem selv på våre egne utfordringer. Paradoksalt ser jeg nå at hvis jeg hadde hatt flere verktøy da jeg ble paranoid hadde jeg kommet lettere igjennom og kanskje unngått mange tabber. Men utfordringene hadde jeg ikke sluppet unna. Dette gjelder også mange andre. Mange utfordringer slipper vi ikke unna, men hvordan vi møter disse utfordringene gjør en vesentlig forskjell. Derfor startet jeg Realiseringsskolen, nettopp for å gi andre de verktøyene som kan bidra til at utfordringene kan håndteres fremfor å forbli kroniske problemer. Jeg er motivert av gleden ved å kunne hjelpe andre. Derfor jobber jeg nå som sjaman, livscoach og kursleder.

Curriculum Vitae

Vil dere bestille Jan-Magne som foredragsholder så klikk her..

Tekst sist oppdatert 20.08.2010

Det er stengt for kommentarer.