For bedrifter

Jan-Magne Sørensen

Kurs- og foredragsholder Jan-Magne Sørensen, 14.05.2009

Er bedriften rammet av høyt sykefravær? Lider arbeidsstaben av lav motivasjon? Eller har dere andre problemer dere kunne tenke dere å løse? Opplever dere at det er vanskelig å finne løsninger på deres utfordringer internt i bedriften?

Da kan kanskje en coach finne veien ut av problemet. En coach som er vant til å tenke annerledes og kreativt. En veileder utenfra som ikke er fastkjørt i bedriftskulturen. En modig person som kan stille de rette spørsmålene for bevisstgjøring av roten i problemet. Alle svarene ligger allerede hos dere, det er kanskje bare det at dere har mistet kodene til løsningsarkivet i deres egen bevissthet.

Kursleder Jan-Magne Sørensen skreddersyr et kursopplegg som dekker deres krav og behov. Sørensen tar med seg verktøyene som åpner opp for svarene. Alt styres innenfra. Skal noe endres på, må vi først endre oss selv.

Ta kontakt nå. Jo før dere starter, jo raskere kan dere tjene penger på endringene.

Det er stengt for kommentarer.