For skoler

Jan-Magne Sørensen

Kurs- og foredragsholder Jan-Magne Sørensen, 14.05.2009

Forstår dere kreativitet på deres skole? Hva er det som fikk de store tenkerne til å komme med nye banebrytende ideer og teorier. Hva ligger under fantasi og kreativitet? Kan vi trene oss til å bli mer kreative? Ja, kreativitet kan også læres, utøves og trenes opp gjennom riktig holdning og praktiske teknikker og metoder.

 

Forstår dere kreative mennesker på deres skole? Kreative mennesker har en særlig sans for lek, idéer og fantasi. De arbeider ofte selvstendig og fritt og er ikke like regelstyrt som mer konservative mennesker. Kreative personer har en økt følsomhet for alle typer inntrykk og innfall, og statistikk viser at de som gruppe kan være litt mer utsatt for bekymringer og psykiske lidelser enn det som er vanlig i befolkninga ellers.

Hvis dere føler at skolen deres kan for lite om enten å forstå kreative mennesker eller kreativitet i seg selv. Da kan dere med god grunn bestille kurs med Jan-Magne Sørensen. Han kan tilpasse et kursopplegg etter deres behov og krav

Det er stengt for kommentarer.