Grunnkurs

Grunnkurs gir innsikt i sjamanisme, åpne det hellige rom, grunnleggende healing, bevisstgjøring av chakraene, trommereise, bruk av affirmasjoner, guddommelig dikotomi, kjærlighet kontra frykt.   Kurset i seg selv har utviklende og helberedende kraft.

Grunnkurs på Kropp Sinn Sjel senteret

Bildet er fra grunnkurset som var på Kropp Sinn Sjel senteret 28.-29. august 2010

Under kurstiden er ca. 30% teori og 70% praktiske øvelser. Kunnskapene du tilegner deg kan være til stor nytte i jobb, familie, idrett og hobby. Etter å ha gjennomgått nivåene har du grunnleggende kunnskap til å arbeide som healer og livsveileder. Kursinnhold er satt sammen med intensjonen å gi hver enkelt deltaker bedre helse, livskvalitet og utvidede evner til å hjelpe seg selv og andre.   

Hva er sjamanisme? Det korte svaret er at sjamanisme er navnet på en samling metoder for innsikt, kraft, healing og selvrealisering. Dette kan ta deg dypt inn i din livsprosess og din selvutfoldelse. Gjennom det kan nye sider ved sansene begynne å virke og nye talenter kan våkne. Sjamanisme er den eldste kjente åndelige lære.   

Kursleder har håndtert store utfordringer. Det ligger stor visdom i dette. Under kurstiden vil du få ta del i hemmeligheten bak. Dette er førstehåndskunnskap som er utviklet og erfart av kursleder. En ting er å vite noe, men det skal mer til for å realisere det man vet. 

Kurset gir deltakerne en uforpliktet mulighet til å forstette og tellende som første del av fem samlinger for Realiseringsskolen. Likevel er kurset frittstående og forplikter ikke deltakerne til å ta flere kurs.

Kursholder er Jan-Magne Sørensen. Jan-Magne overholder også taushetsplikt om opplysninger som kommer frem under kursene.

Finn ut når og hvor det er kurs her..

Det er stengt for kommentarer.