Realiseringsskolen

Realiseringsskolen i Fredrik 3. hall 3. oktober 2009

Kurs med Jan-Magne Sørensen i Fredrik III's Hall på Fredriksten Festning 3. oktober 2009

Utgangspunktet for Realiseringsskolen er at alle mennesker har et sjelelig potensial og med dette mulighet til å utvikle seg. Skolen består av 5 kurssamlinger over en tidsperiode fra 1 til 1½ år. Hvor  fire samlingene går over to dager og den fjerde samlingen varer i fem dager. Til sammen får du på Realiseringsskolen 100 timer veiledning og praktisk øvelse, pluss at det er oppgaver som skal gjøres mellom hver samling. Her jobbes det mot å forstå vårt vesen til fulle, som i helhet består av kropp, sinn og sjel.

”Å realisere seg selv er å kreere – det er å være i bevegelse å bringe fram noe nytt. Utgangspunktet er at hos de fleste mennesker eksisterer et ubrukt potensial for selvrealisering. Angst og uro, depresjon og tristhet kan tilbakeføres til fravær av utfoldelse og selvrealisering.” Aristoteles, gresk filosof.

Eldgammel praksis i moderne utgave
Noen mennesker, over hele verden, til alle tider har funnent svar på livsgåten i eldgammel praksis som kalles sjamanisme. Sjamanhealing har også i moderne tid vist seg å være effektivt for mange og kan føre til åndelig oppvåkning, dypere selvinnsikt og sjelelig selvrealisering.

For deg som vil jobbe som healer og livsveileder
Her får du grunnleggende kunnskaper for å kunne praktisere sjamanisme og virke som healer og livscoach.

For deg som vil starte egen virksomhet
Skal du bringe fram noe nytt, eller starte eget firma. Er det en stor fordel å ha jobbet med selv. Selvtillitt er kanskje det beste verktøyet du kan ha.

For samfunnsutviklingen.
Det største utviklingspotensialet til mennesket og samfunnet i dag ligger faktisk i å utvikle vår egen person. Utfordringene som vi står i og foran på vår planet, krever at vi utvikler oss og tilegner oss ny kunnskap og bedre innsikt i den åndelige natur.

For deg som søker jobb.
Hvis du viser til at du har jobbet med deg selv og legger dette inn i din CV kan det være et fortrinn fremfor andre som for øvrig har samme kompetanse. En smart arbeidsgiver foretrekker folk med god selvinnsikt. Dessuten vil du etter kursene kunne øke sannsyneligheten for at du søker rett jobb og finne den optimale arbeidsgiver for deg selv. Du vil kunne utstråle engasjement og selvtillitt.

For deg som jobber med mennesker.
Enten du jobber med helse og omsorgsyrket, eller med undervisning eller veiledning, bedriftsledelse eller personalansvar, coaching eller rådgivning er det til stor fordel å se mennesket i et utvidet perspektiv. Kursene kan bidra til at vi  bedre kan forstå hverandres tanker, reaksjoner og handlinger, og kan ved det påvirke hverandre på en mer hensiktsmessig måte. Dette vil på alle plan være fordelaktig, enten på det er på arbeidsplassen eller i hvilken som helst organisasjon.

Gründer og Kursleder
Jan-Magne Sørensen har siden 2003 i stort og smått holdt over 500 samlinger/ kurs og foredrag. Han har i hovedsak lært sjamanisme gjennom sine sterke livsprøvelser, intuisjon og fra erfarne mennesker han har møtt i løpet av livet. Sørensen har fra dette utviklet et opplegg omkring sjamanistisk visdom som er tilpasset vår tid og tradisjon. Kursopplegget er derfor unikt, selv om det også innholder mange teknikker som brukes i åndelig og sjamanistisk praksis over hele verden.

Jan-Magne er en moderne sjaman som har håndtert store utfordringer. Det ligger stor visdom i dette. Under kurstiden vil du få ta del i hemmeligheten bak. Dette er kunnskap som ikke kan fås gjennom det tradisjonelle utaningssystemet. En ting er vite noe, men det skal mer til for å realisere det man vet. Kursleder har en ren intensjon som medfører at opplegget er positivt og tjenelig for hver enkelt, samfunnet og livet forøvrig. Dette kommer av vissheten om at det som virkelig tjener individet også er det beste for alt og alle andre, sett fra perspektivet der vi alle er ett. Gjennom denne virkelighetsoppfatning bidrar vi sammen til en positiv spiral og trend på vår felles planet.

Kurssamlinger:
Grunnkurs går over 2 dager. 15 timer. Pris 2.700,
Gir innsikt i sjamanisme, lage beskyttende rom, grunnleggende healing, bevisstgjøring av chakrane, trommereise, utvidet bevissthet, aggresjonsteknikk, bruk av affirmasjoner, guddommelig dikotomi, kjærlighet kontra frykt.

Nivå 2 går over 2 dager. 15 timer. Pris 2.700,-
Gir innsikt i pusteteknikker, positiv mental visualisering, healing 2, øvelser for å utvikle intuisjonen, motivasjon, latter og ekstase, trommereise, realisere visjoner.

Nivå 3 går over 2 dager. 15 timer. Pris 2.700,-
Gir innsikt i tidslinjehealing, trommereise, skapende ritualer og del 2 realisere visjoner.

Nivå 4 går over 5 dager. 50 timer. Pris 6.500,-
Fferde nivå foregår i fredelige og naturskjønne omgivelser uten påvirkning fra byens larm. Kursprogram blir gitt etter fullføring av de fire foregående samlingene og etter gyldig påmelding. Her er mat og overnatting inkludert.

Nivå 5 går over 2 dager. 15 timer. Pris 2.700,-
Gir innsikt i psykosehåndtering, reinkarnasjon, sjelehenting, kristusbevissthet, healing 4, del 3 realisere visjoner.

Du får kursbevis etter grunnkurs og diplom etter nivå 5. Det skal gå minst 3. måneder mellom hvert nivå. Du behøver ikke å binde deg opp til mer enn et nivå av gangen. Det tas forbehold om prisjusteringer.

Kurshefte, te, kaffe og frukt inngår. Ta med notisblokk, penn, pledd og innesko.

Ved påmelding betal 700 kr. i depositum til bankkonto: 97134 39 2278. Betal resten ved oppmøte eller ta med kvittering om du har overført resterende 2000,- til bankkonto rett før kursstart. Mer informasjon kommer etter registrert på melding. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Jan-Magne tilbyr også foredrag, kurs og lagåndssamlinger for bedrifter, skoler, lag og foreninger på bestilling.

Kropp Sinn Sjel Senteret
Storgata 10
1771 Halden
www.ksss.no

Velkommen!

Meld deg på og gi deg selv utvidet bevissthet og en mulighet til bedre helse og livskvalitet.
Finn ut når og hvor det er kurs her..

Det er stengt for kommentarer.