Ekstase

Medlemmer i fra Hvite Ørn trommr seg inn i ekstasen

Her trommer vi oss inn i ekstasen 13.02.2009

Ekstase av det greske ordet ekstasis, når en person settes utenfor sansene. Ekstase er en sterk henrykkelse, sinnsstemning og betyr både begeistring, psykose og transe. Ekstase brukes også om følelse av å bli ett med Gud eller verdensaltet. I ekstasen kan opplevelsen av seg selv som individ forsvinne og smelte sammen med en høyere enhet.

Ekstasen kan ta mange former. Men det som gjelder er de erfaringene vi selv har hatt. Sjamanene er ekstasens mestere. Sjamantrommen er et godt verktøy for å fremkalle ekstase og lede oss inn i det vi kaller for trommereise. Ekstase er sjamanens reise inn mellom verdenene. Den er stille eller stormfull. Ekstasen er høy tilstedeværelse i dyp konsentrasjon.

Det finnes en rekke teknikker for å komme i ekstase. Noen ganger kan ekstasetilstanden få oss til å danse eller synge med uvanlig ferdighet og styrke. Den kan få oss til å føle intens aggresjon fra gledesutbrudd til storslagent kreativt raseri.

Det er stengt for kommentarer.