Kraftdyrene

Jan-magne Sørensen på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum

Jan-Magne under bjørnen på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum

Vårt eller våre kraftdyr også kalt totemdyr, har vi med oss fra fødselen.  Kraftdyr kan brukes til å komme i kontakt med kvaliteter i oss, som et bestemt dyr har. De speiler vår indre natur og hvor vi står i vår utvikling. Du kan ha flere kraftdyr gjennom livet. Noen ganger kan et kraftdyr komme inn i livet ditt for en kort periode, for så å bli erstattet av et annet avhengig av din utvikling og hvor du er på veg.  Akkurat det dyret som viser seg for oss, står for den kraften vi trenger å møte og få innsikt i, for å komme oss videre.

Når du trenger støtte eller møter utfordringer i livet ditt, kan du påkalle ditt kraftdyr. Kraftdyret vil da gi deg undervisning, veiledning og støtte på din veg videre. 

Du kan finne kraftdyret i meditasjon eller trommereise. Det kan også vise seg i naturen eller i en drøm.

Du kan lære deg mer om kraftdyr på denne siden

Det er stengt for kommentarer.