Selvutvikling

Grinda på Varaldsøy i Hardangerfjorden

Grinda på Varaldsøy i Hardangerfjorden

Selvutvikling er en prosess som er essensiell innenfor sjamanismen. Det dreier seg om lære seg og ta i bruk teknikker for å bli i stand til å gjennomgå endringsprosesser. Gjøre endringer i sinnet for å kunne ta i bruk nye sider av seg selv. En sjaman har for eksempel fått valget mellom gå i døden, forbli kronisk syk eller å velge selvutvikling.

Jan-Magne mener at den opprinnelige meningen med de forskjellige religionene var å drive selvutvikling. Det handlet om å forstå den sjelelige siden av seg selv for å kanalisere sin egen livskraft på en optimal måte slik at livet går i ønsket retning.

Selvutvikling kan være å snu problemene til muligheter. Dette ved at vi ser på alle problemene og lidelsene som en læringsvei for å kunne få et viktig perspektiv i livet. Erfaring er den sterkeste form for viten. En som har jobbet seg ut av egne problemer kan være den beste hjelper for en som står midt oppi problemet.

En del av selvutviklingsveien må gjøres i samspill med andre. Det handler om å forstå våre reaksjoner og hva vi føler i et møte, enten det er samarbeid, vennskap eller konflikt. Noen ganger kan våre reaksjoner være uhensiktsmessig og gi et motsatt resultat enn hva vi i utgangpunktet ønsket. Ved å forstå vår reaksjoner kan vi gjøre noe med dem og oftere få det som vi vil.

Det er viktig med selvutvikling å forstå at vi alle er ulike og har forskjellig utgangpunkt og ulike mål og livsoppgaver. Derfor må vi ikke gå i fellen for å tro at alle må bli som meg. Det er tvert i mot slik at ved å utnytte vår forskjellighet vi kan nå det største potensialet som gruppe og samfunn.

Sjamanisme består av en samling metoder for selvutvikling og er kanskje den kraftigste form for selvutvikling. Ønsker du å komme videre i livet kan du melde deg på selvutviklingskurs hos Jan-Magne Sørensen. Les mer om kurset her…

Det er stengt for kommentarer.