Sjamanhealing

Sjamanhealer Jan-Magne healer med sin sjamantromme

Sjamanhealer Jan-Magne Sørensen 2008

Sjamanhealing er et samlebegrep for en rekke healingsteknikker som utføres av en sjaman. En erfaren sjaman har en stor verktøykasse med metoder. Den kan inneholde alt fra berøring med hendene, tromming til fjernhealing. Sjamanhealing kan også gjøres ved at sjamanen tilkaller sine åndehjelpere som for eksempel kraftdyr og lysskikkelser. Sjamanhealing kan også bestå av ulike ekstaseinduserende teknikker som endrer klientens bevissthetstilstand og gjør det mulig å behandle dypereliggende problemer. Det er en fordel om en sjamanhealer innehar gode kunnskaper innen livscoaching.

Sjamanhealing kan også skje i en sjamansirkel eller i en setting med flere personer tilstede og kan ses på som en form for selvhjelp. Noen ganger kan erfarne sjamaner møtes for å gjøre øvelser sammen hvor hver enkelt nyttegjør seg den forsterkede gruppeeffekten som oppstår. En slik samling kunne godt blitt kalt for sjamanistisk selvhjelpsgruppe.

Det er ofte slik at en viktig del av sjamanens lærevei går ut på å helbrede seg selv. I dette med å helbrede seg selv ligger også det å kunne gjøre de rette valgene og komme fram til sin egen menig med livet og selvanerkjente livsoppgave.

Trommereise er også en teknikk som kommer under begrepet sjamanhealing. I trommereisen kan man få innsikt som gjør at gamle traumer kan forløses. Ekstasetilstanden som kan være er i en trommereise muliggjør betraktning av undretrykte sjokkopplevelse uten å føle frykt. Dette kan være det som skal til for å gi slipp på gamle hendelser som har ligget der og ulmet i lang tid. Sjelehenting kan også gjennomføres ved hjelp av trommereise.

Sjamanhealing handler ikke bare om å behandle lidelser og sykdom. Det kan også handle om metoder for å komme videre i livet. Sjamanhealing handler ikke minst om selvutvikling.

Ønsker du å benytte sjamanhealing kan du bestille time her..

Vil du lære mer om sjamanhealing? Finnes kurs her..

Det er stengt for kommentarer.