Sjelehenting

Sjelebildet

Sjelen Åndssterk Tordenhjerte

Sjelehenting er en metode som består i å hente tilbake tapt sjelekraft, biter av psyken som man har mistet. Sjeletap kan for eksempel ha skjedd i et uhell, en ulykke eller i et overgrep. Det kan også skje over tid i situasjoner som man har erfart som belastende og ubehagelig. Med sjeletap kan man begynne å oppleve at man blir delt, eller står utenfor seg selv. Talenter og livskvaliteten forsvinner. Hvis man har vært igjennom ubehaglige hendelser eller en tung livsperiode, og kan si at jeg ble ikke den samme igjen etterpå, da kan det ha skjedd et sjeletap.

Sjelehenting kan skje i trommereise inn mellom verdenene utover tid og rom, en reise dit der sjelebitene er havnet. Der kan man samle opp sjelefragmentene og blåse dem tilbake inn i den som er rammet av tapet.

Bitene kan se ut som organer og deler av kroppen, essensbiter, sjelesubstans og ugjenkjennelige deler som hører hjemme i dypet av en person.

Sjelehenting kan gjøres individuelt sammen med en sjaman eller annen kyndig terapeut. Det kan også skje i en trommesirkel der man kan få hjelp av kraftdyr og åndelige hjelpere.

Hvis man trives og utvikler sine interesser, har det rolig, trygt og kreativt da lider man ikke sjeletap. Da blomstrer sjelen.

Kilder til artikkelen finner du her..

Det er stengt for kommentarer.