Skole i sjamanisme

Femte kursnivå på Realiseringsskolen, 29. juni 2009

Elevne på vei til seremoniplass på Hedmarksvidda, 29. juni 2009.

Kursleder Jan-Magne Sørensen holder skole i selvutvikling der sjamanisme ligger i bunnen. Han har i sine livsutfordringer tilpasset teknikkene og derfor utviklet et sjamanistisk kursopplegg for vår moderne tid. Slev om fundamentet i sjamanismen har vært det samme i all tid er det slik at vi i dagens samfunn står foran helt andre utfordringer enn hva våre forfedre jorde. Derfor har det også vært nødvendig å tilpasse der etter. Vi må også se at vestens verdensbilde ikke alltid henger på grep med sjamanisme. Dette behøver ikke bety at det er sjamanisme som er feil.

Jan-Magne har siden han startet med å holde kurs på Jølstad Skole i Rakkestad høsten 2004 utviklet en kursserie på fem samlinger. Kursserien har fått navnet Realiseringsskolen. Skolen ble første gang lansert på alternativmessa i Oslo høsten 2006. Realiseringsskolen er hele tiden i utvikling.

Skolen kunne like gjerne blitt kalt sjamanskole eller skole for moderne sjamaner. Les mer om realiseringsskolen her…

Det er stengt for kommentarer.