Trommereise

Sjaman Jan-Magne Sørensen trommer for trommereise

Jan-Magne trommer på Lillestrøm 07.11.2009

«Vi har mer å oppdage ved å utforske vårt eget indre univers, enn hva vi kan finne ved hjelp av romfart eller ved å lete på havets dyp.» (Dalai Lama). I trommereise kan denne indre oppdagelsesferd skje.

Hensikten med å delta i trommesirkler er å få muligheten til å oppdage mer i seg selv og gradvis åpne opp for en utvidet bevissthet. Det kan være at vi bærer på noe vi ikke forstår, dette kan åpenbare seg i trommereisen for så å kunne helbredes. Vi er mer enn bare kjemi og biologi, vi har også en åndelig side som på et plan er i kontakt med alt. Etter hvert som man får mer og mer erfaring med trommereiser vil vi kunne oppdage nye fantastiske muligheter.

I sjamanistisk tradisjon har trommen vært brukt som et verktøy for å reise inn i åndeverden. Rytmene i trommeslagene kan endre folks bevissthetstilstand. Trommelyden gjenspeiler mors hjerteslag fra da vi lå i hennes mage, og setter oss i kontakt med sjelen, urkraften og det kosmiske som er i alt og alle. Psykoanalytikeren Carl Gustav Jung snakket om det kollektive underbevisste, sjamanen kaller det for underverden. Men det finnes flere verdener å reise i, også verden over og verden i mellom. Vi kan også tenke oss dette som bevissthetslag.

Trommereisen er en reise i bevissthetslagene eller underverden. Du kan finne svar gjennom trommereise og du kan møte kraftdyret ditt, som hjelper deg i din selvutvikling og på din livsvei. Selv om du er bevisst under reisen kommer du svært dypt, hakket før søvn på det nivået som ofte blir kalt Delta-frekvens.

Noe særegent oppstår når man lytter til den monotone klangen fra sjamantrommingen. Trommen kan høres ut som en ”monodi”, en grunnlyd i bunnen, som kan utløse andre melodier som overtonemelodier, indiansk sang, cracy joik, dyrelyder og englekor. Om du hører dette jobber trommens ånd med deg. Og som ut av stillheten mellom trommeslagene kan de mytologiske hjelperne dukke opp, så trommereisen kan begynne. [Ailo Gaup]

Ikke alle klarer å reise på første forsøk. Kanskje er du redd eller har mye å tenke på, eller det er andre ting som kommer i veien. Det er lurt å ikke prøve for hardt under trommingen, men bare la ting skje og så plutselig er du der.

Når og hvor er det trommemeditasjon/trommereisesirkel?

Det er også mulig å få tromming for en individuell trommemeditasjon.

Det er stengt for kommentarer.