Aggresjonshåndtering

Statuen på torget i Tromsø

Fotograf: Jan-Magne Sørensen, 05.05.2008

Naturlig aggresjon er impulsen bak all kreativitet. Er du uenige i dette? Tror du at det er kjærligheten som er drivfjæren? Og at kjærlighet og aggresjon er motsetninger? En slik kunstig deling finnes ikke. Naturlig aggresjon er den kreative kjærlighetsfylte fremdriften, den måten kjærligheten aktiviseres på, kraften som driver kjærlighet fremover. Aggresjon i ordets rette forstand har IKKE noe med fysisk vold å gjøre slik mange oppfatter den.

Uten aggresjon kunne ikke kroppen vår vokse. Cellene ville være grepet av treghet. Aggresjon danner grunnlaget for de praktfulle utbruddene av skaperkraft. Naturlig aggresjon er ganske enkelt HANDLEKRAFT. Våre forestillinger er ytterst viktig for hva vi gjør med vår handlekraft. Bruken av din energi bringer deg i nær tilknytning til din egen kraftkilde. Helbredelse krever sterke naturlige aggressive fremstøt av energi, vekst og fokusering av livskraft.

Det er stengt for kommentarer.