Erfaringssamtale

Jan-Magne Sørensen

Jan-Magne Sørensen, 24.08.2010

Jan-Magne Sørensen har tidligere slitt med psykoser og psykisk ubalanse. Han fant etter hvert løsningene på sine problemer der han lærte seg å håndtere psykosene og fikk erfare at det lå et potensiale i å gjennomleve psykosene. Dette ble mulig da han så seg selv som mer enn et menneske som er gitt biologiske lover. Det vil si ved å forstå seg selv som et helt menneske som består av kropp, sinn og sjel. Psykosetilstandene kunne da håndteres og helbredes. Jan-Magne har levd uten legemidler i 11 år til tross for at han har erfart minst 12 ”psykosetilstander”. Jan-Magne har bred erfaring med paranormale fenomener og transetilstander. Les mer om dette her…

Jan-Magne tilbyr erfaringssamtaler og kan bruke sine erfaringer som utgangspunkt til å få andre inn på sporet av løsninger for tilsvarende problemer. For at samtalene skal være konstruktive og til hjelp, bør du være sterkt motivert for å jobbe med deg selv.  Er du knyttet til et annet behandlingsopplegg bør det inngås et samarbeid.

Jan-Magne utfører erfaringssamtale om:

  • å høre og å håndtere stemmer fra ”ikke fysisk dimensjon”.
  • å håndtere psykoser av paranoid art.
  • å håndtere sterkt raseri og aggresjon.
  • å håndtere negative energier.
  • å håndtere uro og stress.
  • å håndtere hallusinasjoner og vrangforestillinger.
  • å forholde seg til paranormale opplevelser.
  • å mestre tradisjonelle livsutfordringer.

Jan-Magne lover taushetsplikt: Alle opplysninger og innhold i samtalene blir holdt fortrolig.

En time for erfaringssamtale varer ca. 55 min.
Ved første avtale gis dobbeltime til samme pris som enkeltime  kr 500,- .

For å få en avtale for samtale hos Jan-Magne Sørensen, ta kontakt her.

Det er stengt for kommentarer.