Psykosehåndtering

Jan-magne Sørensen på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum

Jan-Magne under bjørnen på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum

Gamle historier formidler at mennesker med symptomer mer som i dag sannsynelig ville blitt diagnostisert som schizofreni, «bipolar lidelse» og psykose og ble sett på som syke. Dette var tilstander som var et godt utgangspunkt for personlig utvikling og en heldig mulighet for å komme til en utvidet bevissthet. De som ble psykotiske ble tatt inn i lære hos de vise i stammen. De fleste av de vise hadde opplevd psykoser selv og hadde derfor et godt fundament for å hjelpe de psykotiske elevene til å balansere seg i den utvidede tilstanden. Når de som av ulike grunner kom i ”psykotiske tilstander” kom gjennom sine utfordrende smerter og kaos ble de ressurspersonene i stammen. Det ble også iverksatt ritualer og prøvelser som fremkalte tilstandene for at elevene skulle komme til større innsikt.

Jan-Magne har selv opplevd psykoser og håndtert dem som om de var prøvelser. Han ønsker å lære denne kunnskapen videre. Betingelsene for at han skal lære bort dette til individer som er disponible for psykose er at det inngås et samarbeid med den lege eller det behandlingsopplegg klienten er tilknyttet. Det må også tas i betraktning at klienten ikke må være fastlåst i religiøse dogmer og frykt for den åndelige dimensjon.  Det må være rom for å gi slipp på gamle forestillinger. Viktig er også at klienten er motivert for å jobbe hardt med sin egen person for å utvikle seg selv.

Det er stengt for kommentarer.