Pusteøvelse

En sjaman i fra maiakulturen

Sjamanen kan bruke kraftdyr som åndehjeper for få sterkere healingkraft

Ved hjelp av pusteteknikker kan vi komme inn i dypere lag av oss selv. Pusten kan på samme måte som i en trommereise gi oss tilgang til hindringer i dypere lag av bevisstheten.

Holotropic pusteteknikk er en kraftfull metode som har vært brukt av sjamanistiske tradisjoner over hele verden. Dette for å fremme selvutfoldelse og healing. Metoden er brukt innen moderne bevissthetsforskning, antropologi, dybdepsykologi, transepersonlig psykologi og av mystiske grupper. Navnet ”Holotropic” betyr noe tilnærmet ”bevegelse i retning av helhet” (fra gresk ”holos” = hel og ”trepein”= bevege seg i retning av noe).

Intensiv pusting kan gjøres i kombinasjon av følelsesforsterkende musikk. Utøverne ligger på en behandlingsbenk eller matte med øynene igjen, klienten bruker sin egen pust og musikken i rommet til å komme inn i en endret bevissthetstilstand. Tilstanden aktiverer den naturlige indre healingprosess, ved å bringe han eller henne til spesielle indre erfaringer. Opplevelsen og innholdet i den indre reisen er unik for hver enkelt person og ingen sesjon blir lik den forrige.

Det er stengt for kommentarer.