Sjelehenting

Sjelehenting på Kropp Sinn Sjel senteret 24.08.2010

Jan-Magne utfører sjelehenting i sitt behandlingsrom 24.08.2010

Sjelehenting er en metode som består i å hente tilbake tapt sjelekraft, biter av psyken som man har mistet. Sjeletap kan for eksempel ha skjedd i et uhell, en ulykke eller i et overgrep. Det kan også skje over tid i situasjoner som man har erfart som belastende og ubehagelig. Med sjeletap kan man begynne å oppleve at man blir delt, eller står utenfor seg selv. Talenter og livskvaliteten forsvinner. Hvis man har vært igjennom ubehaglige hendelser eller en tung livsperiode, og kan si at jeg ble ikke den samme igjen etterpå, er det sannsynelig at det dreier seg om sjeletap.

Henting av tapt sjel kan skje i trommereise inn mellom verdenene utover tid og rom, en reise dit der sjelebitene er havnet. Der kan bitene samles opp og sjelefragmentene bringes tilbake inn i den som er rammet av tapet.

Det er stengt for kommentarer.