Stressmestring

Gudinnen over stresshåndtering

Gudinnen over den indre ro.

Stress og effektivitet henger ikke sammen. Når vi stresser har vi indre uro og skaper kaos rundt oss. Kaoset gjør at vi roter og bruker mye unødvendig tid på å lete og rydde. Å ha mye å gjøre behøver ikke å være stressende. For om vi har indre ro kan vi gjøre mye uten å stresse. Men hvordan finne roen i alt maset? 

Siden du nå leser dette vet du at det er en løsning på stressproblemet. Løsningen er trening av oppmerksomhet i ”her og nå bevissthet” gjennom meditasjon, kroppsavspenning og pusteøvelser. Her handler det om å delta aktivt i sin egenbehandling og healingsprosess. Jan-Magne kan gi deg metodene og komme med forslag til noen smarte tankestrategier.

Teknikkene har også effekt blant annet på smerte, følelsesmessige problemer, angst og depresjon i tilegg til mestring av stress. ”Her og nå bevissthet” er forbundet med en rekke fysiologiske mekanismer som har en type virkning som skiller seg fra det man finner i bevissthetstilstander som vanlig avslapning eller søvn.

Det er stengt for kommentarer.