Trommehealing

Sjaman med tromme

Jan-Magne trommer på Hedmarksvidda 29.06.2009

Trommehealing kan gjøres på flere måter og i kombinasjon av flere healingmetoder. Det kan gjøres ved at det trommes over stedet hvor problemet befinner seg og med en åpen sjamantromme som kan sende vibrasjon rett på en blokkering.  Det kan også skje ved at klienten ligger og hviler under trommingen som skjer i nærheten eller rundt klienten. Dette kan påvirke slik at klienten opplever mer indre ro i etterkant. For eksempel kan trommelyden overdøve tankekaos og ved det føre til en positiv endring.

Trommingen kan variere i intensitet. Behandler trommer etter intuisjonen og fornemmer hvordan dette skal forløpe seg under en behandling. Behandler kan også bruke stemmen samtidig under trommingen slik at effekten blir optimal. Mange opplever trommehealing som en sterk og effektiv healingteknikk. Trommeheling kan kombineres med tradisjonell healing. Trommehealing kan også føre til en trommereise.

Det er stengt for kommentarer.