Bevisstgjøring

Transformasjon

Måloppnåelse

Jeg er

Om oss (mal)

Jeg er Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, født i Sarpsborg i 1966. Mitt liv har vær svært rikt på hendelser og opplevelser på godt og vondt. Jeg har håndtert ekstreme utfordringer som de aller fleste mennesker slipper unna og enda sjeldnere klarer å løse. Noen av utfordringene jeg måtte løse, hadde jeg ingen som kunne gi meg veiledning, ingen forskning eller fasit på. Jeg sto helt alene og måtte utforske alt selv. Da jeg sto i dette opplevdes det som et mareritt. Nå som jeg har løst oppgavene ser jeg på det som en gave. Uten denne viktige lærdom og erfaring hadde jeg ikke kunnet verdsette livet på samme måte eller hatt den unike kompetansen jeg kan dele med andre.

Rett etter grunnskolen tok jeg grunnkurs i tømrerfaget og fikk lærlingplass i en bedrift året etter. Jeg kom derfor ut i bygg- og anleggsbransjen allerede i 16 årsalderen. Etter bestått svenneprøve startet jeg et enkeltmannsforetak og tok på meg oppdrag for private og næringsliv. Jeg tok oppdrag både på anbud og timebasis. Hadde også en lærling ansatt og noen andre ansatte på deltid begrenset under ulike oppdrag. Etter ti år i byggebransjen satte jeg meg igjen på skolebenken. Jeg skolerte meg i kjemi og prosess ved Gøteborgs Tekniske Institutt (GTI), der fikk jeg ingeniør diplomet høsten 1995. Rett etter fullført studie ved GTI tok jeg jobb i en farmasøytisk bedrift og senere i prosessindustrien.

På grunn av de store utfordringene livet ga meg var jeg en periode ute av det ordinære yrkesliv. Jeg måtte i 1999 gi meg fullt og helt over til å jobbe med meg selv. Høsten 1999 tok jeg på meg et trenerverv i et friidrettslag, der jeg hadde treneransvar for ungdommer fra 13-20 år 2-3 kvelder i uka i nesten 5 år. Etter hvert og parallelt med dette med pågående trenervert startet jeg opp med kurs- og foredrag og engasjerte meg i det psykiske helsefeltet. Avviklet vervet som friidrettstrener og brukte mye av tiden med verv i en brukerorganisasjon for psykisk helse og fikk gjennom det innsikt i helsebyråkratiet. Etter et par år i organisasjonslivet tok jeg deltidsjobb i et byggefirma parallelt med opptrapping av min kurs- og foredragsvirksomhet. Jeg prøvede meg også med et verv i politikken et halvannet år. Da jeg fant ut at det er lettere å få gjennomslag for mine politiske saker i ved lobby gjennom en interesseorganisasjon, ble Hvite Ørn stiftet, der jeg har vært styreleder siden 2008. Jeg har i mitt engasjement i Hvite Ørn hatt en rekke verv i helsevesenet.

Til tross for at jeg hadde ekstremt vanskelige perioder med min psyke på grunn av tolv «psykoseepisoder» i løpet av tidsrommet 1994-2005 har jeg klart å være med på mye av det som nevnt her over. Det har likevel vært noen perioder jeg var sterkt redusert og passiv på grunn av sløvheten behandlingen med antipsykotika medførte. Jeg har i tre perioder føre 1999 som til sammen utgjør litt over to sittet mer eller mindre som en overlevende grønnsak i mitt hjem på grunn av påtvunget medisinering. Jeg forstod at livet aldri kunne bli som før, det var ingen vei tilbake. Veien var å lære seg å stå i en ny og utvidet bevissthetstilstand. Selv om de såkalte psykosene var ekstremt traumatiske og førte til dramatikk, anser jeg det i dag som en spirituell oppvåkning og en ekstrem tøff utdanning som har gitt meg den unike kompetansen jeg har i dag. Jeg har også tatt en kursserie i sjamanhealing som er det eldste helsefaget vi kjenner og har en rekke andre kurs i samme sjangeren. Jeg har ikke bare fått livet tilbake, jeg har kommet meg opp mentalt og er langt sterkere enn noen gang før.

Teori gjør at man vet og erfaring gjør at vi forstår.

Siden 2004 har jeg vært 100 % yrkesaktiv og jobbet i eget foretak og Hvite Ørn Norge. Har i løpet av den tiden holdt ca. 800 kurs og foredrag.

Foredrag

Foredrag

Les mer ...

Motivasjon

Les mer ...

Foredrag for lag, foretak og bedrifter

Les mer ...

Tilbakemeldinger i fra kunder

Les mer ...

Kurs

Praktisk bruk av selvutviklingsverktøy

Les mer ...

Selvutvikling for barskinger ute i naturen

Les mer ...

Trommelagekurs

Les mer ...

Skreddersydd kurs tilpasset din virksomhet

Les mer ...

Tilbakemeldinger i fra kunder

Les mer ...

Andre tjenester

Undres sammen samtale

Les mer ...

Samtale ute i naturen

Les mer ...

Trommereise

Les mer ...

Salg av trommer

Salg av trommer

Jeg skreddersyr trommer etter ønske på bestilling.

SOLGT – SJAMANTROMME AV GEITEKINN OG ASPTRE – VARENUMMER 65 – SOLGT

Les mer ...

JUSTERBAR ALLVÆRSTROMME AV REINSDYRSKINN OG EIK TIL SALGS – VARENUMMER 85

Les mer ...

SJAMANTROMME AV HJORTESKINN OG RAMME AV EIK – VARENR. 89

Les mer ...

SJAMANTROMME AV RÅDYRSKINN OG EIKERAMME TIL SALGS – VARENUMMER 87

Les mer ...

SOLGT - SPESIELL SJAMANTROMME AV HJORTESKINN OG EIK TIL SALGS – VARENUMMER 66

Les mer ...

SJAMANTROMME AV REINSDYRSKINN OG FURU – VARENUMMER 86

Les mer ...

SJAMANTROMME AV GEITESKINN OG EIK TIL SALGS – VARENUMMER 88

Les mer ...

SJAMANTROMME AV HJORTESKINN OG FURURAMME – VARENR. 90

Les mer ...

SOLGT – POW WOW TROMME AV ELGESKINN OG BJØRK – VARENR. 75 – SOLGT

Les mer ...

Kontakt oss

906 88 460
Astrids gate 44C, 1706 SARPSBORG
Orgnr 986 380 965